banner369

ÇOK ŞÜKÜR SONUNDA KARAR ALDILAR..!

Adıyaman Valiliği sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili yeni kararlar aldı.

Adıyaman 29.05.2015, 19:30 29.05.2015, 19:37 Adiyaman Cihan Haber
ÇOK ŞÜKÜR SONUNDA KARAR ALDILAR..!
banner371

Adıyaman Valiliği sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla ilgili yeni kararlar aldı.
Adıyaman Valiliği, sokakta çalış(tırıl)an veya yaşayan çocukların her yönüyle korunması için bir dizi önlemler aldı.
Adıyaman Valiliği tarafından Adıyaman il sınırı içinde şu tedbirleri aldı:
“Sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekânlar, ibadethane ve müştemilatı, terk edilmiş yapılar, inşaatlar, bankaların ATM’leri, köprü altları, parklar, eğlence ve oyun alanları gibi yerler barınmak amacıyla kullanılmayacaktır.
Reşit olmayan on sekiz yaşın altındaki çocuklar tren, otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikâh salonlarında ve bar, diskotek gibi eğlence merkezlerinde, cadde ve sokakların kaldırımlarında veya akan trafik içinde, umuma açık yer ve benzeri yerlerde çalış(tırıl)mayacaktır.
İlköğretim çağındaki çocukların okula devamları sağlanacaktır.
Reşit olmayan on sekiz yaşın altındaki çocukların yasak yerlerde çalış(tırıl)mamaları ve ilköğretim çağındaki çocukların okula devamlarının takibi, yasal yükümlülüğü olan kişiler yanında bu çocukların veli, vasi veya aile başkanları tarafından da sağlanacaktır.
Bally - tiner gibi uçucu ve yapıştırıcı olarak kullanılan kimyevi maddeler ile psikotrop maddeler reşit olmayan on sekiz yaşın altındaki çocuklara satılmayacaktır.
Bally - tiner gibi uçucu ve yapıştırıcı olarak kullanılan kimyevi maddeler bir uyuşturucu ve uyarıcı madde olarak kullanılmayacaktır.
Sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekânlar, ibadethane ve müştemilatı, terk edilmiş yapılar, inşaatlar, parklar, eğlence ve oyun alanları, bankaların ATM’leri, köprü altları gibi yerlerde barınan, tren, otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikâh salonlarında ve bar, diskotek gibi eğlence merkezlerinde, cadde ve sokakların kaldırımlarında veya akan trafik içinde, umuma açık yer ve benzeri yerlerde çalışan reşit olmayan on sekiz yaşın altındaki çocuklardan herhangi bir eşya, mal (kâğıt mendil, çiçek, sakız ve benzeri) veya hizmet satın alınmayacaktır.
Reşit olmayan on sekiz yaşın altındaki çocuklardan yukarıdaki maddelerde zikredilen yasakları ihlal edenler, yetkili kamu görevlileri ve gönüllü kuruluş mensupları tarafından barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik gibi beşeri ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kanuni yakınlarına teslim edilmelerine veya tedavilerinin sağlanmasına veya sosyal hizmet mevzuatının öngördüğü işlemler tamamlanıp koruma altına alınmalarına kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı merkezlerde veya belediyelere ait uygun birimlerde muhafaza ve kontrol altında bulundurulacaktır.
Reşit olmayan ons ekiz yaşını bitirmemiş çocuklardan hizmet ve mal satın alanlar ile bunları sokakta çalıştıran ve/veya çalışmasına göz yuman veli ve vasisi durumundaki kişiler hakkında, 5326 sayılı Kanunun, 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.
Kolluk görevlileri, gönüllü ve görevli tüm kuruluşlarca ilgili sosyal hizmet merkezine getirilen korunma ihtiyacı olan çocukların gerekli sağlık kontrolleri ve tedavileri yapılacaktır, çocuğun yüksek yararı da göz önünde bulundurularak, gerekli her türlü koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Reşit olmayan on sekiz yaşım bitirmemiş çocuğunu sokakta çalıştıranlardan, yapılacak sosyal inceleme sonucu ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu anlaşılan ailelere mevzuat doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından gerekli yardım yapılacaktır.
Sokakta çalışan ve/veya yaşayan çocukların bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile güvenliğini sağlamak için çalışan ve/veya çalışacak kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının projeleri desteklenecek, mevzuatın etkin uygulanması, bu kapsamda olmak üzere çocukları ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla panel, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları yapılacak, afiş, broşür gibi malzemelerin hazırlanması, basılması ve ilimiz genelinde dağıtılması sağlanacaktır.
Mevzuatın ve yukarıda belirtilen hususların uygulanması Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşların mahallin en büyük mülki amirinin verdiği yetki belgesine haiz mensupları veya oluşturulacak heyetler vasıtasıyla yerine getirilecek, takip edilerek denetlenecektir.”

Kaynak: Adıyaman Cihan Haber
Yorumlar (0)
13
açık