banner369

TUTDERE, HEM ESNAFLARIN HEM DE VATANDAŞLARIN SEVGİSİNE MAZHAR OLDU

Esnaf ziyaretlerine devam eden CHP Adıyaman Milletvekili adayı Av. Abdurrahman Tutdere, bir yandan vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinlerken, bir yandan da CHP’nin politikaları hakkında bilgi veriyor.

SİYASET 11.05.2015, 17:53 11.05.2015, 17:54 Adiyaman Cihan Haber
TUTDERE, HEM ESNAFLARIN HEM DE VATANDAŞLARIN SEVGİSİNE MAZHAR OLDU
banner371

Esnaf ziyaretlerine devam eden CHP Adıyaman Milletvekili adayı Av. Abdurrahman Tutdere, bir yandan vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinlerken, bir yandan da CHP’nin politikaları hakkında bilgi veriyor.
Dur durak bilmeden 7 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler öncesinde çalışmalarına yoğun olarak devam eden CHP Adıyaman Milletvekili adayı Av. Abdurrahman Tutdere, sorunlarını dinlediği vatandaşlara ve esnaflara CHP’nin şu projelerini anlattı; “Ekonomik ve Sosyal Konsey’i, “Ekonomi, Toplum ve Çevre Konseyi” haline getirerek işlevsellik kazandıracak ve düzenli toplanmasını sağlayacağız. Gelir İdaresi Başkanlığı’nı bağımsız hale getirecek ve Kurum’un tüm mükelleflere eşit mesafede durmasını sağlayacağız. Bütçenin etkin denetimi için başkanlığını ana muhalefet partisinin yürüteceği Kesin Hesap Komisyonu’nu kuracağız. Kamu idaresi tarafından tespit edilecek olan stratejik plan ve performans göstergelerinin kuruluşların bütçelerinde yer almasını zorunlu hale getireceğiz. Sayıştay’ın, başta TOKİ ve kamu bankaları olmak üzere bütçe dışı kurumların finansal durumlarını tespit etmesini sağlayacağız. Sayıştay raporları doğrultusunda finansal açığı gerçekçi bir şekilde belirleyeceğiz. Kamu borcunun sürdürülebilirliğine dikkat edecek, kurallı maliye politikası uygulayacağız. Vergilerin nereye harcandığının hesabını yurttaşa vereceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele edecek, vergi kayıp ve kaçaklarını en alt seviyeye indireceğiz. Gelir vergisi tarife ve oranlarını farklılaştıracak, herkesten gücüne göre vergi alacağız. Orta vadeli bir strateji planı ile dolaysız vergileri esas alan bir yapı kuracağız. Vergi sistemini daha adil ve ekonominin rekabet gücünü artıran bir yapıya kavuşturacağız. Merkez Bankası’nı keyfi müdahalelerden bağımsız hale getirecek, Kurum’un itibarını iade edeceğiz. Para politikasının temel ilkesini fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu düşürmek olarak yeniden tesis edeceğiz. Enflasyon hedeflemesi uygulamasını etkinleştirecek, para politikasında şeffaflığı artıracağız. Enflasyonla mücadelede iyi yönetişim sağlanması amacıyla Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yeterli sıklıkta toplanmasını sağlayacağız. Finansal İstikrar Komitesi’nin etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacağız. Reel sektörün bu Komitede temsiline imkan tanıyacağız. Finansal istikrarın sağlanması görevini BDDK ve TMSF’ye vereceğiz. Bu kurumların Merkez Bankası ile eşgüdümlü çalışmasını sağlayacağız. Finansal sistemi düzenleyen ve denetleyen kamu kuruluşlarının bağımsızlıklarını tesis ederek siyasetin finansal istikrarın önünde engel olmasını önleyeceğiz. Reel ekonomiyi, finans sisteminin makro ve tekil finansal kurum risklerinden koruyacağız. İstihdamda kalıcı artışlar sağlayacak yatırımlar yapılmasının iklimini sağlayacağız. Pasif ve aktif iş gücü politikalarını etkin şekilde kullanarak istihdam yaratacağız. İstihdam üzerindeki kamusal yükleri azaltacağız. Kamu hizmetlerinde kadın, genç ve engelli yurttaşlarımızın istihdam edilme olanaklarını artıracağız. Kamuda istihdamı kapsayıcı büyümenin öncüsü haline getireceğiz.

“Kadın ve gençlerin iş gücüne katılımını artıracağız”

CHP iktidarında iş gücünün donanımının artırılmasına öncelik vereceklerini vurgulayan CHP Adıyaman Milletvekili adayı Av. Abdurrahman Tutdere, “ Tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde, üretimdeki dönüşümün istihdam kayıplarına yol açmasına engel olacağız. İş arayanlar ve iş olanakları arasındaki eşleşmelerin hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacağız. İş yapma ortamını iyileştirerek yatırımların hızla artmasını sağlayacağız. Bağımsız denetleme ve düzenleme kurumlarının kurumsal itibarlarını yeniden tesis ederek yatırımları güvence altına alacağız. Yatırım yeri tahsisini kolaylaştırıcı adımlar atacak, bürokratik engelleri kaldıracağız. Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla “piyasaya giriş ve çıkış” yüklerini azaltacağız, işlemleri basitleştirerek hızlandıracağız. Akılcı bir teşvik sistemiyle, bilgi yoğun sektörleri destekleyecek, kadın ve gençlerin iş gücüne katılımını artıracağız. Doğa duyarlılığını ve enerji verimliliğini artıracak yüksek katma değerli bir üretim stratejisini hayata geçireceğiz. Hedef odaklı, KOBİ’leri önceleyen, sadeleştirilmiş bir teşvik programı uygulayacağız. Yeni teşvik ve destek programının İnternet üzerinden tek noktadan erişilebilir olmasını sağlayacağız. Kalkınma Ajansları bünyesinde kurulacak olan KOBİ Destek Ofisleri uzmanlarının KOBİ’leri kuruluşlarından itibaren teşvik sistemi konusunda bilgilendirmelerini sağlayarak teşvik sisteminin etkinliğini artıracağız. Performans ve proje odaklı bir teşvik dağıtım anlayışı benimseyeceğiz. İlk yüz günde yapılacak teknik çalışmalarla ölçek artırma potansiyeli olan işletmeleri belirleyecek, bu işletmelere yönelik özel teşvik programları tasarlayacağız”  şeklinde konuştu.

Kaynak: Adıyaman Cihan Haber
Yorumlar (0)
13
açık